CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13742488
Đang truy cập:105
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018-MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Tọa đàm kha học "Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Thực trạng và Giải pháp
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Thư công
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:05/9/2018
Tác giả:Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Viết tham luận Tọa đàm khoa học “Quản lý và bảo mật tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: Thực trạng - giải pháp”
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: