CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426648
Đang truy cập:142
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:24
Hồ sơ số:104
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 4172 đến số 4189
Tờ số:2
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4173 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/12/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Kênh mương nội đồng xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, thuộc dự án ISDP Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: