CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757802
Đang truy cập:120
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:46
Hồ sơ số:219
Trích yếu hồ sơ:Thông báo, Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh từ tháng 01 đến tháng 6 - Năm 1997
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:01 TB/UB
Ngày ban hành:03/1/1997
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo kết luận của UBND tỉnh và ban chỉ đạo xây dựng huyện mới tại cuộc họp mở rộng vùng quy hoạch huyện mới ngày 1/1/1997
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: