CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039074
Đang truy cập:225
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:39
Hồ sơ số:186
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 2678 đến số 2706
Tờ số:4
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:2681 /UBND-TH1
Ngày ban hành:12/8/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đóng góp ý kiến vào Điều khoản tham chiếu cho đoàn công tác xây dựng công trình "Tăng cường năng lực quy hoạch đô thị và quản lý nước nhằm ứng phó biến đổi khí hậu ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: