CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13010358
Đang truy cập:139
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:47
Hồ sơ số:234
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 4025 đến số 4044
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:4025 /UBND-NC1
Ngày ban hành:24/11/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Cải cách hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: