CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11352284
Đang truy cập:263
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:50
Hồ sơ số:254
Trích yếu hồ sơ:Thông báo Quý 2 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 86 đến số 94
Tờ số:32
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu:90 /UBND-NC1
Ngày ban hành:07/4/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đăng ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2011
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: