CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456371
Đang truy cập:132
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:55
Hồ sơ số:283
Trích yếu hồ sơ:Thông báo Quý 4 năm 2011 của UBND tỉnh từ số 412 đến số 425
Tờ số:6
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:414 /BC-UBND
Ngày ban hành:20/12/2011
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết ngày 21/12/2011)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Phòng chống tham nhũng, lãng phí

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: