CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871386
Đang truy cập:148
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:55
Hồ sơ số:285
Trích yếu hồ sơ:Tài liệu Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 từ số 40 đến số 79
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:40 /TTR-VPUB
Ngày ban hành:24/2/2011
Tác giả:VP UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xây dựng trang công báo điện tử cấp tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: