CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942346
Đang truy cập:290
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:55
Hồ sơ số:287
Trích yếu hồ sơ:Tài liệu Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2011 từ số 110 đến số 139
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:111 /TTr-VPUB
Ngày ban hành:26/5/2011
Tác giả:VP UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đầu tư xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu tiếp công dân và triển khai áp dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Khoa học Công nghệ - CNTT

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: