CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10967930
Đang truy cập:175
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:64
Hồ sơ số:270
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu tài liệu của Văn phòng UBND tỉnh - Năm 1999
Tờ số:14
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:11 VP/UB
Ngày ban hành:15/1/1999
Tác giả:Văn Phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tiến độ xây dựng và tổng hợp bổ sung thiết kế trong quá trình thi công công trình trụ sở HĐND và UBND tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: