CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13049615
Đang truy cập:161
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:73
Hồ sơ số:373
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3198 đến số 3227
Tờ số:43
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3205 /UBND-CN1
Ngày ban hành:20/9/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Mua thêm và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá của Công ty Cổ phần Khai thác đá Hưng Thịnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: