CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358257
Đang truy cập:74
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:74
Hồ sơ số:381
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3586 đến số 3614
Tờ số:14
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3588 /UBND-NL
Ngày ban hành:16/10/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kiểm tra, đề xuất việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (vốn vay ODA)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: