CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978435
Đang truy cập:156
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:74
Hồ sơ số:381
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3586 đến số 3614
Tờ số:15
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3589 /UBND-NL
Ngày ban hành:16/10/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kiểm tra, rà soát lại Dự án đầu tư xây dựng Công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thạch Bằng, huyện Lộc Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: