CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13012495
Đang truy cập:158
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:74
Hồ sơ số:381
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3586 đến số 3614
Tờ số:24
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3593 /UBND-NC1
Ngày ban hành:17/10/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kiểm tra tư cách pháp nhân và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: