CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10907746
Đang truy cập:84
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:75
Hồ sơ số:384
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3680 đến số 3719
Tờ số:12
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3689 /UBND-NL1
Ngày ban hành:23/10/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin vắng và cử cán bộ dự Hội thảo góp ý hoàn thiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: