CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044743
Đang truy cập:109
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:76
Hồ sơ số:389
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3895 đến số 3937
Tờ số:2
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:3896 /UBND-NC1
Ngày ban hành:08/11/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chuẩn bị tham luận phục vụ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: