CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13693881
Đang truy cập:344
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:77
Hồ sơ số:395
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 4147 đến số 4183
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:4148 /UBND-TM
Ngày ban hành:28/11/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tập trung giải quyết vướng mắc, đảm bảo điều kiện thi công công trình đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh đúng tiến độ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Điện, cấp điện, an toàn hành lang điện,…

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: