CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13011049
Đang truy cập:192
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:77
Hồ sơ số:395
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 4147 đến số 4183
Tờ số:37
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:4155 /UBND-GT
Ngày ban hành:29/11/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tham mưu gia hạn tiến độ thi công và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công công trình theo đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: