CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13062842
Đang truy cập:180
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:88
Hồ sơ số:440
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 1512 đến số 1556
Tờ số:13
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1519 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/5/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Cẩm Minh; huyện Cẩm Xuyên của HTX Minh Lộc khai thác chế biến đá xây dựng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:CN-Đầu tư

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: