CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433522
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:92
Hồ sơ số:455
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh số 1968
Tờ số:1
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1968 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/7/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ bãi biển Bắc Thiên Cầm, tại khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Tài liệu có văn bản kèm theo không scan
Nhóm tài liệu:Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Lễ, Tết, Du lịch, Di tích

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: