CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978278
Đang truy cập:375
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:94
Hồ sơ số:462
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 2163 đến số 2206
Tờ số:16
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2168 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/7/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương, Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/500
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Tài liệu có bản đồ không thể scan
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: