CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12991316
Đang truy cập:187
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:103
Hồ sơ số:490
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3415 đến số 3452
Tờ số:12
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3421 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/11/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình: Nhà xưởng thực hành và Trạm biến áp 110kVA Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Quang (nay là Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và GDTX huyện Vũ Quang)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Điện, cấp điện, an toàn hành lang điện,…

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: