CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13010705
Đang truy cập:235
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:103
Hồ sơ số:490
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3415 đến số 3452
Tờ số:30
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3423 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/11/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng tại khu vực khe Ba Lầy xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: