CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428300
Đang truy cập:61
Số TT:12
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:107
Hồ sơ số:501
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 3972 đến số 4063
Tờ số:17
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy phép
Số - ký hiệu:3983 /GP-UBND
Ngày ban hành:27/12/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dũng Hảo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: