CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11352103
Đang truy cập:207
Số TT:14
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 09
Hộp số:107
Hồ sơ số:503
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình Quý 1 năm 2012 của UBND tỉnh từ số 01 đến số 34
Tờ số:83
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:Chung (TB, BC, TT)
Số - ký hiệu:14 /KL-UBND
Ngày ban hành:17/1/2012
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: