CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427016
Đang truy cập:140
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:1
Hồ sơ số:2
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 1/2013 từ số 23 đến số 48
Tờ số:9
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:25 /ĐA-UBND
Ngày ban hành:25/11/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường hợp tác và phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2013-2015 và những năm tiếp theo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: