CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358039
Đang truy cập:60
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:2
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 2/2013 từ số 148 đến số 164
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:150 /TB-UBND
Ngày ban hành:10/5/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đình chỉ giải quyết nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Toàn ở khối 1A, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: