CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13062863
Đang truy cập:123
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:2
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 2/2013 từ số 148 đến số 164
Tờ số:15
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:153 /TB-UBND
Ngày ban hành:13/5/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tại cuộc họp nghe và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lâm nghiệp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: