CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426935
Đang truy cập:129
Số TT:12
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:2
Hồ sơ số:9
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 2/2013 từ số 148 đến số 164
Tờ số:69
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:160 /PA-UBND
Ngày ban hành:16/5/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2013
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: