CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13750020
Đang truy cập:93
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:4
Hồ sơ số:15
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 3/2013 từ số 258 đến số 289
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:384 /KH-UBND
Ngày ban hành:16/7/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đón, làm việc với các đoàn đại biểu và doanh nghiệp tham dự Hội chợ Quốc tế Hà Tĩnh 2013
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: