CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428618
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:5
Hồ sơ số:19
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 3/2013 từ số 361 đến số 377
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:361 /KH-UBND
Ngày ban hành:17/9/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: