CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987727
Đang truy cập:115
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:6
Hồ sơ số:24
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 4/2013 từ số 460 đến số 469
Tờ số:93
Số lượng tờ:20
Phí khai thác (VNĐ):20.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:468 /BC-UBND
Ngày ban hành:06/12/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2014 (Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Kinh tế - Xã hội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: