CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426957
Đang truy cập:120
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:7
Hồ sơ số:27
Trích yếu hồ sơ:Thông báo - Báo cáo - Tờ trình của UBND tỉnh quý 4/2013 từ số 505 đến số 518
Tờ số:7
Số lượng tờ:34
Phí khai thác (VNĐ):34.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/12/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã liên quan đến dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (Kèm theo Tờ trình số 506/TTr-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: