CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757448
Đang truy cập:107
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 10
Hộp số:31
Hồ sơ số:126
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh từ số 4196 đến số 4242
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:4196 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/12/2013
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài: Hà Tấn Phát (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) làm con nuôi ông Hsieh, Chin - Chih (Trung Quốc (Đài Loan))
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Pháp chế - Tư pháp - Hộ tịch

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: