CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755040
Đang truy cập:282
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:166
Hồ sơ số:619
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 03 (tập 1) - Năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:333 QĐ/UB-CN1
Ngày ban hành:01/3/2005
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ định thầu sửa chữa cầu Bộc Nguyên và một số hạng mục bổ sung thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 17
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: