CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12044957
Đang truy cập:106
Số TT:14
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018-MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2018
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:190 /QĐ-SNV
Ngày ban hành:07/12/2018
Tác giả:Sở Nội vụ
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: