CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13364394
Đang truy cập:188
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018-MLHS PQL
Hộp số: 
Hồ sơ số:12
Trích yếu hồ sơ:Hô sơ tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018
Tờ số: 
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Giấy mời
Số - ký hiệu:27 /GM-SNV
Ngày ban hành:06/8/2018
Tác giả:Sở Nội vụ
Trích yếu nội dung:Giấy mời tập huấn công tác văn thư lưu trữ 2018
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: