CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537327
Đang truy cập:407
Số TT: 
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2019- MLHS PQL
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ chỉ đạo hướng dẫn công tác Văn thư lưu trữ
Tờ số:1
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:72 /SNV-VTLT
Ngày ban hành:22/1/2019
Tác giả:Sở Nội vụ
Trích yếu nội dung:V/v: Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2019
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: