CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439075
Đang truy cập:287
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Mục lục hồ sơ:2018- MLHS HC-TH
Hộp số: 
Hồ sơ số:8
Trích yếu hồ sơ:Đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" năm 2018
Tờ số:11
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Bản cam kết
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:22/3/2018
Tác giả:Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Trích yếu nội dung:V/v: Bản cam kết đảm bảo An toàn trật tự năm 2018
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn thư - Lưu trữ

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: