CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942625
Đang truy cập:304
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:93
Hồ sơ số:354
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 2001
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01 CT/UB
Ngày ban hành:02/1/2001
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và tổ chức phục vụ nhân dân đón tết Tân Tỵ 2001
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: