CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11363133
Đang truy cập:98
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:18
Hồ sơ số:92
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 6 của UBND huyện Hương Sơn năm 1999
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:189 /QĐ-UB
Ngày ban hành:20/5/1999
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành công trình: Cống qua đường Sơn Giang đi chùa Hầm Hầm tại xã Sơn Giang
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: