CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428582
Đang truy cập:101
Số TT:40
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:23
Hồ sơ số:109
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 5 - 8 của UBND huyện Hương Sơn năm 2000
Tờ số:44
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu:172 /PA-GT-UB
Ngày ban hành:30/5/2000
Tác giả:UBND Huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Giải tỏa mặt khu vực nhà văn hóa huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: