CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12452814
Đang truy cập:195
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:27
Hồ sơ số:124
Trích yếu hồ sơ:Đảng, Công đoàn đi năm 2001
Tờ số:5
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Quy chế
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2001
Tác giả:Đảng ủy CQ UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Quy chế làm việc UB kiểm tra Đảng ủy cơ quan UBND huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công tác Đảng, Thanh niên, Đoàn, Đội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: