CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432916
Đang truy cập:213
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:29
Hồ sơ số:135
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 8 của UBND huyện Hương Sơn năm 2002
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:526 QĐ/UB
Ngày ban hành:06/8/2002
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ định thầu thi công Công trình cải tạo và nâng cấp 1 km đường dây 0,4 KV xã Sơn Mỹ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Điện, cấp điện, an toàn hành lang điện,…

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: