CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12458604
Đang truy cập:97
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:32
Hồ sơ số:145
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 1 - 4 của UBND huyện Hương Sơn năm 2003
Tờ số:2
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:01 TB/BCĐ
Ngày ban hành:11/4/2003
Tác giả:Ban Chỉ đạo PCCCR huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo kết quả cuộc họp của ban chỉ đạo PCCCR huyện Hương Sơn ngày 11/4/2003
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Phòng chống LB; Khắc phục thiên tai; PCCC, CNCH

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: