CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13017643
Đang truy cập:130
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:32
Hồ sơ số:145
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 1 - 4 của UBND huyện Hương Sơn năm 2003
Tờ số:13
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:03 /TB-BCĐ
Ngày ban hành:20/8/2003
Tác giả:Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Công tác chuẩn bị khai trương mô hình trung tâm giao dịch "Một cửa"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Cải cách hành chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: