CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13062946
Đang truy cập:63
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:32
Hồ sơ số:145
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 1 - 4 của UBND huyện Hương Sơn năm 2003
Tờ số:14
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:03 CV/BCĐTHA
Ngày ban hành:19/12/2003
Tác giả:Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ đạo thi hành bản án số 20 DSST ngày 3/11/1999 của TAND huyện Hương Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: