CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358021
Đang truy cập:54
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:39
Hồ sơ số:171
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tháng 7 của UBND huyện Hương Sơn năm 2004
Tờ số:7
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:855 /QĐ-CTUB
Ngày ban hành:02/7/2004
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Nghỉ việc hưởng chế độ BHXH đối với ông (bà): Nguyễn Đình Tứ - đơn vị công tác: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Lĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: