CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13018463
Đang truy cập:129
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:43
Hồ sơ số:185
Trích yếu hồ sơ:Công văn tháng 1 - 4 của UBND huyện Hương Sơn năm 2005
Tờ số:15
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chương trình
Số - ký hiệu:06 KH/UB
Ngày ban hành:21/1/2005
Tác giả:UBND huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: Chương trình công tác năm 2005 khối nông nghiệp - PTNT, TN - MT, trung tâm CGKH - CN
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: