CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13005977
Đang truy cập:482
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Hương Sơn
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Hương Sơn
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:47
Hồ sơ số:202
Trích yếu hồ sơ:Đảng đi năm 2004 - 2005
Tờ số:3
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:01 BC/ĐU
Ngày ban hành:15/1/2005
Tác giả:Đảng ủy CQ UBND huyện
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ năm 2004 phương hướng nhiệm vụ năm 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công tác Đảng, Thanh niên, Đoàn, Đội

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: